fbpx

Etelä-Suomen Parhaat kalapaikat

Eteläisen Suomen kalastuksellisesti merkittävin alue on Itämeren saaristo. Saaristomeren ja Suomenlahden saaristot muodostavat yhdessä Euroopan laajimman saaristoalueen, jonka kauniissa maisemissa odottavat loputtomat kala-apajat ja parhaat kalapaikat. Etelä-Suomen alueella on myös runsaasti järviä, joista monet ovat tunnetusti erittäin hyviä hauki- ja kuhavesiä.

Fishing Xperience järjestää opastettuja kalastusmatkoja Suomenlahden henkeäsalpaavan upeaan saaristoon ja eteläisen Suomen suurimmille järville. Haluamme jakaa parhaat kalapaikkamme asiakkaidemme kanssa, ja teemme kaikkemme, että asiakkaamme kokisivat rakkailla kalavesillämme elämänsä ikimuistoisimmat ja mieleenpainuvimmat elämykset.

Suomenlahden saaristo

Suomenlahden saaristovyöhyke levittäytyy Suomen etelärannikolle suunnilleen 300 kilometrin matkalle, jos alueen katsotaan alkavan Hankoniemen kärjestä ja rajoittuvan Venäjän rajaan. Alueelle tyypilliset matalahkot kivikkoiset vedet ja syvälle sisämaahan ulottuvat kaislikkolahdet ovat luoneet Suomenlahden saaristosta erinomaisen kalapaikan. 

Pääasiallisina saalislajeina ovat hauki, kuha ja ahven, joiden vahvat kannat mahdollistavat ympärivuotisen kalastuksen. Suomenlahden saaristossa on runsaasti alueita, joilta on hyvä mahdollisuus tavoittaa jopa yli kymmenkiloinen suurhauki. Haukijahtiin parhaiten soveltuvat kalastuskohteet sijaitsevat useimmiten matalissa merenlahdissa ja sisäsaariston alueella. Tunnettuja jättihaukialueita ovat muiden muassa Tammisaaren saaristo ja Särkisalo.

Hyviä kuhapaikkoja löydät esimerkiksi Sipoon, Kirkkonummen ja Tammisaaren alueilta sekä Helsingin lähivesiltä. Merikuha on keskimäärin pienikokoista, useimmiten alle kiloista, mutta lukumäärää riittää kun paikat löytää. Saaristosta löytyy toki myös lukuisia muita kalastettavia lajeja, joista merkittävimpinä mainittakoon lohi, meritaimen ja siika.

Kalastuskohteet

Etelä-Suomen järvet

Etelä-Suomen järvistä suurin ja kalastuksellisesti merkittävin on Länsi-Uudellamaalla sijaitseva, kuhistaan valtakunnallisestikin tunnettu Lohjanjärvi. Uudellamaalla on paljon pääasiassa melko pieniä järviä, jotka saattavat silti olla paikallisesti merkittäviä kalastuskohteita ja usein hyviä hauki- ja kuhavesiä. Pikkujärvet ovat useimmiten myös erinomaisia onkivesiä runsaiden särkikala- ja ahvenkantojen vuoksi.

Eteläsuomalaisille järvimaisemille ovat tyypillisiä lehto- ja sekametsäkasvillisuuden peittämät rannat, ja usein niitä ympäröi asutus tai viljelymaisema alavine peltoineen. Useimmat Etelä-Suomen järvet sijaitsevat kaupunkien ja taajamien lähettyvillä, ja monet pienemmistä järvistä ovat jääneet asutuksen keskelle. Siksi järviin kohdistuu myös paljon virkistyskäyttöä ja niiden rannat ovat usein tiheästi rakennettuja.

Koska isommilla järvillä on laaja valuma-alue ja niiden ympäristössä on paljon maataloutta ja taajamia, monet järvet ovat ympäristön kuormituksen vuoksi suhteellisen reheviä, humuspitoisia ja ajoittain myös sameavetisiä. Onneksi kaloistamme kuha suosii nimenomaan reheviä ja sameita vesiä, ja siksi monessa Etelä-Suomen järvessä on vahva kuhakanta.

Kalastuskohteet