fbpx

Hiidenvesi

Lohjan kaupungin ja Vihdin kunnan alueella sijaitseva Hiidenvesi on Uudenmaan toiseksi suurin järvi. Hiidenvesi on seudun asukkaille erittäin merkittävä virkistys- ja harrastuskohde, ja kalastus on tärkeä osa järven virkistyskäyttöä. Hiidenvesi koostuu useista lahdista ja selkäalueista, sen neljä pääallasta ovat Kirkkojärvi, Mustionselkä, Nummelanselkä ja Kiihkelyksenselkä.

Hiidenveteä ympäröivälle maisemalle ovat tyypillisiä lehto- ja sekametsäkasvillisuuden peittämät rannat ja eteläsuomalainen viljelymaisema alavine peltoineen. Järven ympäristössä elää useita eteläisiä kasvi- ja eläinlajeja, jotka ovat harvinaisia muualla Suomessa. Tammet, saarnet ja lehmukset sekä monet kevätkukat ovat vallanneet järven eteläpäädyn rannat, pohjoisemmat rannat ovat sekametsätyyppisiä koivikkoja ja kuusikkoja.

Hiidenvedellä on melko monipuolinen kalasto. Valtalajien vaihtelu on suurta järven eri osien välillä. Järvessä on vahva särkikalakanta, mutta viime aikoina on havaittu, että järven petokalakannat ovat vahvistuneet ja särkikalojen osuus on vähentynyt. Hiidenveden vesi on savipitoista ja sameaa. Vedenlaatu vaihtelee alueittain huomattavasti, laajat ja syvät selkävedet ovat paremmassa kunnossa kuin matalat lahdenpohjukat. Hiidenveden Kirkkojärvellä sekä Mustionselällä vedenlaatu on tällä hetkellä välttävä ja muualla järven alueella tyydyttävä, mutta onneksi Hiidenveden syvännealueiden happitilanteessa on havaittu kohenemisen merkkejä.

Kuha suosii Hiidenveden kaltaisia reheviä ja sameita vesiä, ja myös Hiidenvedessä on vahva kuhakanta. Kuha onkin Hiidenveden kalastajien suosikki. Myös ahvenkanta on särkikalojen vähentyessä vahvistunut, etenkin Mustionselällä. Hiidenvedelle on myös rakennettu haukikosteikkoja hauen lisääntymismahdollisuuksia parantamaan, sillä Hiidenveden petokaloista juuri hauki on eniten kärsinyt järven säännöstelystä ja ympäristön kuormituksesta. Hauella on oma tärkeä roolinsa kalaston tasapainoisen rakenteen ylläpidossa, ja särkikaloja runsain mitoin syövänä se hillitsee osaltaan myös järven rehevöitymistä.

Opastettua kuhankalastusta Hiidenvedellä.

Hiidenvesi Wikipediassa: https://www.wikiwand.com/fi/Hiidenvesi.

 

Lähtösatamat Hiidenvedellä

Hiidenpirtin veneluiska on hyvä lähtöpaikka Hiidenveden kalastusmatkalle, sillä useat kalaisat alueet sijaitsevat lyhyen siirtymän päässä. Ravintola Hiidenpirtti on valitettavasti tällä hetkellä lopettanut toimintansa, mutta sille etsitään parhaillaan uutta yrittäjää. Veneluiska sijaitsee reilun 50 kilometrin päässä Helsingistä, Turuntien varrella osoitteessa Turuntie 917, 09630 Koisjärvi.

Hiisi Resort on upea vuokrattava lomakohde aivan Hiidenveden rannassa, myös cateringmahdollisuus. Erinomainen paikka lähteä kalastusmatkalle Hiidenvedelle. Matkaa Helsingistä noin 45 km, Lohjalta 16 km ja Turusta 130 km. Vihdin kunnan suurimman taajaman, Nummelan, palvelut sijaitsevat noin neljän kilometrin päässä.