fbpx

Espoo ja Kirkkonummi

Espoon ja Kirkkonummen parhaat kalapaikat löytyvät mereltä. Me keskitämme alueen kalastuksen pääasiassa Hirsalan alueelle Stora Mickelskären saariryhmän ympäristöön sekä Espoon Suvisaaristoon, mutta toki kalastusopas noudattaa asiakkaan toiveita ja ajaa veneen minne halutaan, vaikkapa Porkkalanniemen kärkeen, Linlon vesille tai Upinniemeen asti. Alueilla voi kalastaa niin ahventa, haukea kuin kuhaakin, ja lisäksi Espoon ja Kirkkonummen vesillä on kohtuullisesti meritaimenta ja siikaa.

Suvisaaristo ja Stora Mickelskären

Suvisaariston (Sommaröarna) ympäristö on tunnetusti täynnä kalaisia apajia. Suvisaaristo on Espoon merellisin kaupunginosa, sokkeloinen saaristo Espoon lounaiskolkassa Suomenlahteen työntyvän Soukanniemen kupeessa. Seitsemään Suvisaariston suurimpaan saareen on tieyhteys ja lisäksi saaristoon kuuluu nelisenkymmentä saarta ilman siltoja ja teitä, joista suurin, Pentala, on Etelä-Suomen korkein saari. Alueella on noin 500 ympärivuotista asukasta, mutta suurin osa alueen rakennuksista on kesämökkejä. Rannat ovat paikoitellen melko tiheään rakennettuja, joten vene on kalastuksessa käytännössä välttämätön. Suvisaariston eteläisin saari on avomeren äärellä sijaitseva lintuluoto Stenskär. Suvisaaristossa on useita luonnonsuojelualueita.

Stora Mickelskären taas on Kirkkonummen kunnan puolella Porkkalanniemen tyvessä sijaitseva useamman saaren muodostama saariryhmä. Saariryhmän pääsaari Bylandet toimii Espoon kaupungin virkistysalueena. Bylandet ja siihen sillalla yhdistetty Ängeslandet ovat Neuvostoliiton vuokra-alueisiin toisen maailmansodan jälkeen kuuluneita kulttuurihistoriallisesti tärkeitä kohteita, joilla on edelleen useita neuvostoajan vanhoja rakennuksia. Saariryhmän ympäristön vesialueille istutetaan vuosittain kymmeniä tuhansia meritaimenen ja siian poikasia.

Porkkalanniemi

Kirkkonummen kalapaikoista puhuttaessa ei voi olla mainitsematta Porkkalanniemeä, jonka maisemaan kuuluvat eväsretkille ja auringonpalvontaan kutsuvat kalliorannat, upeat mäntymetsiköt ja henkeäsalpaavan hienot merinäköalat. Porkkalanniemi on kesäisin erittäin suosittu päiväretkikohde. Syksyisin ja keväisin merelle ulos työntyvä niemi pysäyttää valtavan määrän muuttolintuja lepuuttamaan siipiään, joten Porkkalanniemen komeat rantakalliot ovat maamme parhaita paikkoja muuttolintujen kiikarointiin – eikä siellä ole vallan tavatonta törmätä hirveen tai kauriiseenkaan. Porkkalanniemen kärki on, oikeaan aikaan, myös kohtuullisen hyvä ottipaikka meritaimenta halajavalle.

Espoon ja Kirkkonummen merialueiden rannat, saaret ja saaristoluonto ovat hyvin monimuotoisia, sillä alueelta löytyy koko kuvankauniin Suomenlahden saariston maisemapaletti karuista kivikkorannoista, jylhistä kalliorannoista, ja karikoiden ympäröimistä ulkoluodoista mataliin hiekkapohjaisiin poukamiin ja lahdelmiin rantaniittyineen. Syvälle Porkkalanniemen sisään työntyy myös muutamia pitkiä kaislikkorantaisia sisälahtia. Rantojen ja saarien metsät ovat usein kalliomännikköjä, mutta kallioiden välisissä painanteissa ja rannoilla kasvaa myös kuusikkoja. Suurimmilla saarilla on paikoin hienoja lehtoja.

Espoon ja Kirkkonummen rannikkoalue on erittäin tärkeä eräiden harvinaisempien luontotyyppien ja useiden lintulajien suojelulle. Linnusto on runsas ja monipuolinen, ja Kirkkonummen seutu onkin erittäin tärkeä useiden lintulajien pesimäympäristönä ja muutonaikaisena levähdys- ja ruokailualueena. Alueella levähtää kevätmuuton aikana tuhansia vesilintuja. Osa Kirkkonummen saaristosta kuuluu Natura 2000 -alueeseen, joka ulottuu lännessä Inkoon Sommarnille ja idässä lähes Espoon rajalle saakka.

Kalaan Suvisaaristoon, Hirsalaan tai Porkkalanniemeen

Espoon ja Kirkkonummen matkailusta

Lähtösatamat

Soukanranta, Klobbenin luiska. Klobben on erinomainen kalareissun aloituspaikka Suvisaaristoon. Lähettyvillä ruokabaari, kesäterassi ja paljon muita palveluja.

Långvik Congress Hotel. Kokous- ja kylpylähotelli, jolta on lyhyt matka Hirsalan kalastusalueille.